Dự án xe tự lái Waymo của Alphabet đang ngừng hoạt động tại Austin

Waymo, dự án xe tự lái của Alphabet , đang ngừng hoạt động tại Austin, Texas. Công ty con của Alphabet đang loại bỏ nhân viên tại cơ sở và cho biết họ sẽ cho họ chuyển đến trung tâm sản xuất của công ty ở Detroit, hoặc Phoenix, Arizona, nơi Waymo có một đội […]