Hành trình đưa những chiếc xe Bart cũ nghỉ hưu còn gặp khó khăn

Hành trình đưa những chiếc xe Bart cũ nghỉ hưu còn gặp khó khăn HAYWARD, California (KGO) có hứa hẹn rằng sẽ đưa vào hoạt động 775 chiếc xe BART trong vài năm tới có nghĩa là những chiếc xe cũ mà nhiều hành khách phàn nàn sẽ bị loại bỏ. Người đầu tiên được […]